Skip to main content
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Izobraževalni center

Prijava in vpis v srednješolske programe izobraževanja odraslih v šolskem letu 2023/24

Srednješolski programi izobraževanja odraslih:

 • ARANŽERSKI TEHNIK,
 • CVETLIČAR,
 • FOTOGRAFSKI TEHNIK,
 • HORTIKULTURNI TEHNIK,
 • VRTNAR

Trajanje šolskega leta 2023/24: 1. september 2023 – 31. avgust 2024

Datumi prijave in vpisov:

 • Ponedeljek, 28. avgust 2023 ob 13.00,
 • Ponedeljek, 4. september 2023, ob 13.00,
 • Ponedeljek, 11. september 2023, ob 13.00,
 • Ponedeljek, 18. september 2023, ob 13.00,
 • Ponedeljek, 25. september 2023, ob 13.00,
 • Ponedeljek, 2. oktober 2023, ob 13.00.

Prijava in vpis bosta potekala osebno na šoli v učilnici 25 (vhod višja strokovna šola).

Na posamezen vpisni datum bomo vpisali do 20 kandidatov.

Vpisi bodo trajali do zapolnitve prostih vpisnih mest v posameznih programih.

Ob vpisu je potrebno predložiti naslednje dokumente:

  • izpolnjen vpisni obrazec: Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, DZS d.d., obrazec 1,20 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf ,
  • osebni dokument z EMŠO številko (osebna izkaznica ali potni list, original in fotokopija),
  • spričevalo o uspešno zaključeni osnovni šoli (original in fotokopija),
  • spričevala posameznih letnikov srednje šole oz. obvestila o uspehu, če je kandidat/-ka že obiskoval /-a srednjo šolo (originali in fotokopije),
  • spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu/poklicni maturi/ splošni maturi, če je kandidat/-ka srednjo šolo uspešno zaključil/-a (original in fotokopija),
  • fotografija za v indeks.

Več o vpisu v posamezne programe je objavljeno v razpisu za vpis: https://www.hvu.si/izobrazevalni-center/?page_id=38

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja