Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
  • Domov

AGRA v mednarodnem letu sadja in zelenjave

Tudi letos naša šola sodeluje na sejmu AGRA v okviru Konzorcija Biotehniških šol

Zakaj morate biti prisotni na sejmu Agra?

Preprosto zato, ker je to stičišče novih tehnologij, znanj in izkušenj iz Slovenije in mednarodnega prostora. Sejem prinaša pomemben preboj k trajnostnemu kmetijstvu in z njim povezane živilsko predelovalne industrije, ohranjanju biodiverzitete in zelenemu dogovoru. Pomembno je, da se na sejmu AGRA spet srečamo in pokažemo vse tisto, kar imamo in kar znamo! 

Sejem AGRA promovira nove tehnologije in nova znanja, hkrati pa učinkovito rabo vsega, kar že imamo na voljo. Zato je odlična priložnost za prenos novih znanj na slovenska kmetijska gospodarstva in kmetije, za izmenjavo izkušenj na mednarodnem področju, za tkanje novih poslovnih vezi.

 

Dijakom in dijakinjam ob zaključku šolskega leta 2020/2021 in 30. obletnici samostojne države Slovenije

Počasi se izteka že drugo šolsko leto, ki je v znamenju Covid -19. Letošnje šolsko leto je potekalo dve tretini pouka »on-line« v virtualnem svetu preko skupnega kanala MS Teams. Učitelji in dijaki smo se pri tem veliko naučili, saj smo dobro usvojili digitalno kompetenco, ki nam bo še kako prav prišla. Kljub vsemu pa smo vsi komaj čakali, da ponovno sedemo v šolske klopi po modelu C in kasneje po modelu B, saj smo zelo pogrešali eden drugega. Pohvaliti želim dijake in učitelje, ki ste pouk na daljavo izpeljali zelo dobro, kar potrjuje poprečno zelo dober učnih uspeh. Tudi sicer je bilo posebno leto, saj se je zgodilo prvič, da dijaki zaključnih letnikov zaradi epidemije niso imeli maturantskega plesa in se ni slišal njihov veselo zapeti »Gaudeamus igitur«.

To leto je za našo šolo zelo pomembno, saj nam je resorno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo nov program Fotografski tehnik. Prepričana sem, da novo pridobljeni program prinaša zelo pomemben mejnik v razvoju naše šole. Tako bodo dijaki programa fotografski tehnik z novim šolskim letom 2021/22 prvič  sedli v naše šolski klopi.

Nadaljuj z branjem