Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
  • Domov

Praznovanje 70. obletnice obstoja naše šole

Šola letos praznuje 70. obletnico obstoja prve šole s področja hortikulture v Sloveniji – Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, kot naslednico Vrtnarske šole Celje, ustanovljene leta 1946. Glede na pomembnost praznovanja bomo v ta namen oblikovali sedem pomembnejših dogodkov, ki se bodo zvrstili vse do meseca oktobra, ko bomo pripravili osrednjo slovesnost. Zato vas že sedaj spoštovani dijaki in dijakinje ter študentje in študentke vljudno povabimo k sodelovanju pri sooblikovanju tega pomembnega dogodka.

Dogodki, ki se bodo zvrstili:

  1. dogodek: V mesecu februarju, bomo na temo Valentinovo 2016 pripravili šolsko tekmovanje dijakov in študentov s področja cvetličarstva in vrtnarstva. S področja aranžerstva pa bi bila tema ženska kozmetika (Afrodita).
  2. dogodek: V času sejma Flora 2016 bomo 11. marca 2016 organizirali okroglo mizo na temo Prihodnost zelenih poklicev.
  3. dogodek: V mesecu aprilu bomo v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Celje pripravili razstavo starejših didaktičnih gradiv, šolskih časopisov, šolskih fotografij… Razstavo iz Osrednje knjižnice Celje bomo v mesecu maju preselili na šolo, gradivo pa bo na ogled do oktobra; tudi na dan osrednje prireditve.
  4. dogodek: 11. aprila 2016 se bomo predstavili v okviru praznika MO Celje.
  5. dogodek: V mesecu maju bomo za učence osnovnih šol organizirali likovni natečaj. Za naše dijake in študente pa bomo razpisali fotografski natečaj. Iz izdelkov bomo pripravili razstavo. Vodilna tema bi bila letni časi.
  6. dogodek: Zadnji teden v septembru, med 26. in 30. septembrom, bomo organizirali tekmovanje dijakov in študentov med šolami Konzorcija biotehniških šol na temo kaktej in sočnic ter z izdelki dopolnili razstavo ob našem osrednjem dogodku, ki bo v oktobru. Tekmovali bodo tudi dijaki programa Aranžerski tehnik in študenti programa Snovanje vizualnih komunikacij in trženja ter dijaki šol iz tega področja.
  7. dogodek: Kot osrednji dogodek bomo pripravili svečano prireditev in otvoritev razstave. Osrednji dogodek bo potekal 12. oktobra 2016. Na razstavi se bodo predstavili slovenski cvetličarji in vrtnarji ter strokovnjaki s področja oblikovanja. Razstavljeni bodo tudi izdelki s tekmovanja kaktej in sočnic ter slike in fotografije iz natečaja na temo letnih časov. Na osrednjem dogodku bodo sodelovali tudi lastniki oldtajmemerjev. V okviru projekta Erasmus + bo šola gostila evropske učitelje vrtnarstva, ki bodo tudi prisotni na osrednji prireditvi.

Kot spremljajoči dogodek bi šola izdala tudi tematsko znamko ob 70 letnici.

Štefanija Kos Zidar in Andreja Gerčer

70. letnica delovanja naše šole na področju hortikulture

Letos naša šola praznuje 70. letnico delovanja na področju hortikulture.

Smo prva in najstarejša šola v zgodovine slovenske hortikulture, ki je dala najvidnejše slovenske vrtnarje in cvetličarje ter pomembno prispevala k razvoju omenjene tovrstne kulture v širšem slovenskem prostoru. Ves čas je šola vpeta tako v neposredno lokalno, regijsko, državno kot tudi širše evropsko okolje preko različnih projektov (Švica, Avstrija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Norverška, Finska, Hrvaška …) Velik del sedemdesetletnega obdobja smo bili edina tovrstna šola v Sloveniji.

Šola danes izobražuje za naslednje poklice: cvetličar, vrtnar, hortikulturni tehnik, aranžerski tehnik in inženir hortikulture ter snovalec vizualnih komunikacij in trženja.

Šola izhaja iz dediščine nekoč mogočnega Kvaternikovega posestva, ki ima svoje korenine konec 18. stoletja. To posestvo je slovelo v času avstrijskega cesarstva s številnimi vrtninami in okrasnimi rastlinami, saj obstajajo dokumenti o pomembnem deležu oskrbe dunajskega dvora kot tudi širše celjske okolice.

V letu 1946 (nacionalizacija) je na temeljih Kvaternikovega posestva in njihovih bogatih ter dolgoletnih izkušnjah nastala prva Vrtnarska šola Slovenije v Medlogu pri Celju. Številni učitelji in strokovnjaki smo v tem obdobju izobrazili preko 10.000 strokovnjakov s področja hortikulture in oblikovanja, ki uspešno delujejo v slovenskem prostoru.

Na ta način je šola pomembno prispevala k razvoju gospodarstva z ustvarjanjem pogojev za individualno podjetništvo.

Poleg tega pa je in še daje pomemben prispevek k oblikovanja urbane in ruralne krajine ter vizualizacije prostora.

S tradicijo in strokovnim znanjem predstavlja šola še vedno vodilno institucijo v slovenskem prostoru, saj smo pomembni partnerji pri sooblikovanju politik trajnostnega razvoja v slovenskem prostoru. Sodelujemo pri številnih tovrstnih projektih s svojimi strokovnjaki, dijaki, študenti (Ukrep 111, Švicarski projekt, Projekt Ajda, Slovenski vrt …).

Naše področje delovanja je razširjeno tudi na sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami tako doma kot tujini.

V vsem obdobju svojega delovanja je šola prispevala znaten delež k strokovni publicistiki v obliki knjig, učbenikov, strokovnih člankov, priročnikov, zbornikov …

Šola skrbi za permanentno usposabljanja izven svojega rednega program, kjer skrbimo za prenos novosti v prakso.

Štefanija Kos Zidar

Celje, 25. januar 2016