Natisni

PUD - Praktično usposabljanje z delom

PUD zajema tisti del praktičnega izobraževanja, ki ga opravljajo dijaki srednjih šol pri delodajalcih v konkretnem delovnem okolju.

Število ur:

Izobraževalni program                1. letnik     2. letnik     3. letnik     4. letnik    
Hortikulturni tehnik SSI  38  38  38  38
Hortikulturni tehnik PTI  38  38  -  -
Aranžerski tehnik 38  38  38  38
Vrtnar  114  114  684  -
Cvetličar  114  114  684  -

Opomba: ure trajajo 60 min

V šolskem letu 2017/2018 bodo dijaki opravljali PUD pri delodajalcih po naslednjem načrtu:

Letnik

Program

Obdobje

Čas trajanja/ure/tedni

1.

Hortikulturni tehnik SSI

v času poletnih počitnic 2018

8 ur na dan/38/1

2.

Hortikulturni tehnik SSI

v času poletnih počitnic 2018

8 ur na dan/38/1

3

Hortikulturni tehnik SSI

v času poletnih počitnic 2018

8 ur na dan/38/1

4.

Hortikulturni tehnik SSI

11. september – 15. september 2017

8 ur na dan/38/1

1.

Hortikulturni tehnik PTI

v času poletnih počitnic 2018

8 ur na dan/38/1

2.

Hortikulturni tehnik PTI

11. september – 15. september 2017

8 ur na dan/38/1

1.

Aranžerski tehnik

po dogovoru

8 ur na dan/38/1

2.

Aranžerski tehnik

po dogovoru

8 ur na dan/38/1

3.

Aranžerski tehnik

po dogovoru

8 ur na dan/38/1

4.

Aranžerski tehnik

po dogovoru

8 ur na dan/38/1

1.

Vrtnar

23. april – 10. maj 2018

8 ur na dan/76/2

1. 

Vrtnar 

 v času poletnih počitnic 2018

8 ur na dan/38/1

2.

Vrtnar

18. september – 22. september 2017

8 ur na dan/38/1

2. 

Vrtnar

25. september – 29. september 2016

8 ur na dan/38/1

3.

Vrtnar

15. januar – 11. maj 2018

8 ur na dan/684/17

1.

Cvetličar

23. april – 10. maj 2018

8 ur na dan/76/2

1. 

Cvetličar

v času poletnih počitnic 2018

8 ur na dan/38/1

2.

Cvetličar

18. september – 22. september 2017

8 ur na dan/38/1

2. 

Cvetličar

25. september – 29. september 2017

8 ur na dan/38/1

3.

Cvetličar

15. januar – 11. maj 2018

8 ur na dan/684/17

Delodajalci: praktično usposabljanje z delom (PUD) bodo dijaki 3. letnikov programa cvetličar in vrtnar opravljali pri izbranem delodajalcu; enako velja za vse letnike programa aranžerski tehnik; ostali dijaki pa na šoli.

Pogoj za napredovanje v višji letnik in zaključek izobraževanja: pozitivno ocenjeno praktično izobraževanje je pogoj za prehod v višji letnik in zaključek izobraževanja. Dijaki zaključnih letnikov morajo opraviti PUD in oddati dnevnik do 15. aprila 2018, nezaključnih letnikov pa do 31. maja 2018.

Obveznosti dijaka: dijaki pišejo dnevnik praktičnega usposabljanja z delom, ki ga takoj po končanem praktičnem usposabljanju podpisanega in ožigosanega s strani mentorja oddajo vodji PUD – Štefaniji Kos Z. Mentor dnevnik potrdi in poda opisno oceno. Končno oceno o praktičnem usposabljanju, ki je vpisana v šolsko dokumentacijo, poda vodja PUD na šoli. 

E-dnevnik

Seznam učnih mest:

Obrazec o delodajalcu: