Natisni

IZJAVA O KAKOVOSTI VSŠ

logo1Kakovost na Višji strokovni šoli za hortikulturo je proces spreminjanja in razvijanja izobraževalnega dela, sistematičnega uvajanja novih znanj in prilagajanja trenutnim razmeram na trgu. Skrb za kakovost se je pojavila že na začetku delovanja višje šole, to je leta 2004. Kot vodilo svojega dela smo sprejeli

IZJAVO O KAKOVOSTI

Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da vsem udeleženem izobraževanja,partnerjem, kakor tudi financerjem zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

  1. Višja strokovna šola se s fleksibilnostjo izobraževalnega dela prilagaja sodobnim zahtevam trga, različnim ciljnim skupinam, sledenju razvoja stroke……
  2. Spremljamo zadovoljstvo udeležencev naših intelektualnih storitev in na podlagi ugotovitev uvajamo spremembe in izboljšave.
  3. Razvijamo partnerski odnos z delodajalci, lokalno skupnostjo in širšim okoljem.
  4. Spodbujamo udeležence k aktivnemu, inovativnemu in ustvarjalnemu delu in namenjamo mentorstvo pri zagotavljanju kakovostnega dela in zaključevanja izobraževanja.
  5. Povezujemo se z mednarodnim okoljem v smislu izmenjave udeležencev in vseh zaposlenih.

Izjavo o kakovosti VSŠ je sprejel strateški svet december 2007.

Predsednica komisije za kakovost Ravnateljica VSŠ
Karmen Volavšek Nada Reberšek Natek