Natisni

Poslovnik kakovosti

logo1Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti celje
Višja stokovna šola

Poslovnik kakovosti


1 Predstavitev višje strokovne šole
   1.1 Spremna beseda ravnateljice
   1.2 Pravna identiteta šole
   1.3 Razvoj šole
      1.3.1 Ustanovitelj
      1.3.2 Organi višje šole
      1.3.3 Šolski okoliš
2 Sistem vodenja in odgovornost vodstva
   2.1 Splošen opis sistema vodenja
   2.2 Dokumentacija sistema vodenja
      2.2.1 Dokumentacija sistema vodenja in njena struktura
      2.2.2 Poslovnik VSŠ
      2.2.3 Obvladovanje dokumentov in podatkov
         2.2.3.1 Odobritev in izdajanje dokumentov
         2.2.3.2 Spremembe dokumentov
         2.2.3.3 Obvladovanje podatkov
         2.2.3.4 Obvladovanje dokumentov zunanjega izvora
      2.2.4 Zapisi
   2.3 Odgovornost vodstva
      2.3.1 Zavezanost vodstva
      2.3.2 Vizija in vrednote višje šole
      2.3.3 Načrtovanje razvoja šole
         2.3.3.1 Petletno načrtovanje – dolgoročni razvojni program šole
         2.3.3.2 Letno načrtovanje
      2.3.4 Spremljanje in poročanje
      2.3.5 Organiziranost, odgovornost, pooblastila in komuniciranje
         2.3.5.1 Odgovornost in pooblastila
         2.3.5.2 Predstavnik vodstva
         2.3.5.3 Notranje in zunanje komuniciranje
   2.4 Pregledovanje učinkovitosti sistema kakovosti
3 Zagotavljanje virov
   3.1 Opredelitev virov
   3.2 Proces razvoja kadrov
      3.2.1 Splošen opis
      3.2.2 Usposabljanje zaposlenih
   3.3 Infrastruktura
   3.4 Delovno okolje in delovno vzdušje
4 Procesi izvajanja storitev
   4.1 Splošen opis
   4.2 Izobraževalni proces
      4.2.1 Izobraževalni (študijski) proces
         4.2.1.1 Merjenje izobraževalnega dela
         4.2.1.2 Analiza izobraževalnega dela
         4.2.1.3 Izboljšave izobraževalnega dela
      4.2.2 Praktično izobraževanje
      4.2.3 Šolska knjižnica
   4.3 Sodelovanje s študenti, podjetji in ostalo širšo družbeno skupnostjo
      4.3.1 Sodelovanje s študenti
      4.3.2 Sodelovanje s podjetji (delodajalci) in drugimi subjekti širše družbene skupnosti
   4.4 Strokovna rast zaposlenih in njihov razvoj
   4.5 Delo referata
      4.5.1 Delo s študenti
      4.5.2 Delo s predavatelji in drugimi zainteresiranimi osebami
   4.6 Razvoj in posodabljanje novih postopkov dela
5 Merjenje, analize in nenehno izboljševanje
   5.1 Splošen opis
   5.2 Nadzor
      5.2.1 Zadovoljstvo študentov, zaposlenih in zainteresiranih zunanjih skupin
      5.2.2 Notranje presoje
      5.2.3 Nadzor nad izvajanjem procesa
   5.3 Obvladovanje odstopanj
   5.4 Analiza podatkov
   5.5 Nenehne izboljšave
      5.5.1 Korektivni ukrepi
      5.5.2 Preventivni ukrepi